Ჩატვირთვა...

ბავშვის კანისადმი ტოლერანტული შარდმიმღები

2500გრ-ზე მეტი წონის ბავშვებისთვის.

ორსაფეხურიანი ჩამკეტით:  შპრიცით ნიმუშის ასაღებად და შარდის ბეგზე შესაერთებლად.