Ჩატვირთვა...

Tercross™ PTA Dilatation Catheter (OTW)

BD-T2040P4E
BD-T2540P4E
BD-T3040P4E
BD-T3540P4E
BD-T4040P4E
BD-T2080P4E
BD-T2580P4E
BD-T3080P4E
BD-T3580P4E
BD-T4080P4E
BD-T20120P4E
BD-T25120P4E
BD-T30120P4E
BD-T35120P4E
BD-T40120P4E
BD-T20150P4E
BD-T25150P4E
BD-T30150P4E
BD-T35150P4E
BD-T40150P4E
BD-T20200P4E
BD-T25200P4E
BD-T30200P4E
BD-T35200P4E
BD-T40200P4E
BD-T2040Q4E
BD-T2540Q4E
BD-T3040Q4E
BD-T3540Q4E
BD-T4040Q4E
BD-T2080Q4E
BD-T2580Q4E
BD-T3080Q4E
BD-T3580Q4E
BD-T4080Q4E
BD-T20120Q4E
BD-T25120Q4E
BD-T30120Q4E
BD-T35120Q4E
BD-T40120Q4E
BD-T20150Q4E
BD-T25150Q4E
BD-T30150Q4E
BD-T35150Q4E
BD-T40150Q4E
BD-T20200Q4E
BD-T25200Q4E
BD-T30200Q4E
BD-T35200Q4E
BD-T40200Q4E