Ჩატვირთვა...

Stimuplex A

პერიფერიული ნერვის ბლოკადის ნემსი, 30°

– მარკირებულია სიგრძე სიღრმის სიზუსტის იდენტიფიკაციისათვის
– 30°