Ჩატვირთვა...

Sterican® ნემსის წვერი

Sterican® ერთჯერადი ჰიპოდერმული ნემსის წვერი

აკმაყოფილებს სტანდარტებს ISO 7864 და DIN 13097
– თხელკედლიანი ნემსი
– ფერადი კოდირება ISO 6009