Ჩატვირთვა...

Sterican® Neural ნემსის წვერი

აკმაყოფილებს სტანდარტებს ISO 7864 და DIN 13097
– თხელკედლიანი ნემსი
– ფერადი კოდირება ISO 6009