Ჩატვირთვა...

Bbraun Space Infusomat

Infusomat® Space – მოცულობითი საინფუზიო პომპა, იძლევა შესაძლებლობას კონფიგურაციების მეშვეობით მოერგოს როგორც ინდივიდუალურ, ისე კომბინირებულ თერაპიულ გადასხმებს.


მსუბუქი წონა(1.4კგ), ელემენტების სიცოცხლის ხანგრძლივობა 8 საათი 25მლ/სთ რეჟიმზე მუშაობისას
– თავისუფალი ნაკადისაგან დაცვის მექანიზმი
– მედიკამენტების ბიბლიოთეკა