Ჩატვირთვა...

ნეონატალური ტრაქეოსტომული მილები – Shiley™

კოდი აღწერილობა შიდა დიამეტრი გარე დიამეტრი სიგრძე
2.5NEF უმანჟეტო 2,5მმ 4,2მმ 28მმ
3.0NEF უმანჟეტო 3,0მმ 4,8მმ 30მმ
3.5NEF უმანჟეტო 3,5მმ 5,4მმ 32მმ
4.0NEF უმანჟეტო 4,0მმ 6,0მმ 34მმ
4.5NEF უმანჟეტო 4,5მმ 6,7მმ 36მმ
2.5NCF TaperGuard™ მანჟეტით 2,5მმ 4,2მმ 28მმ
3.0NCF TaperGuard™ მანჟეტით 3,0მმ 4,8მმ 30მმ
3.5NCF TaperGuard™ მანჟეტით 3,5მმ 5,4მმ 32მმ
4.0NCF TaperGuard™ მანჟეტით 4,0მმ 6,0მმ 34მმ
4.5NCF TaperGuard™ მანჟეტით 4,5მმ 6,7მმ 36მმ