Ჩატვირთვა...

Ring-McLean Sump – აბსცესის დრენირების ორ- არხიანი კათეტერი

სწორი, 30სმ
RMSU-12-30
RMSU-14-30
RMSU-16-30
მოხრილი, 30სმ
RMSU-12-30-MPB
RMSU-14-30-MPB
RMSU-16-30-MPB
ფიგთეილი, 18სმ
RMSU-12-18-ACL
RMSU-14-18-ACL
RMSU-16-18-ACL