Ჩატვირთვა...

Radifocus™ Introducer II Standard Kit R

Standard Kit R-ის შემადგენლობა: ინტროდუსერი, დილატატორი, მეტალის მინი მიმმართველი მავთული და მეტალის საპუნქციო ნემსი.

  • ინტროდუსერის სიგრძე 10 სმ.
  • შიდა დიამეტრი: 4,5,6,7,8,9 ფრ.
  • მინი მიმმართველი მავთული მეტალის, J-ტიპის,  4 ფრ. ინტროდუსერისთვის 035″ (0.89 მმ) და  0.038″ (0.97 მმ) ყველა დანარჩენი ზომისთვის, სიგრძე 45სმ.
  • ინტროდუსერის მიმმართველ მავთულთან თავსებადობა : 0.035″ (0.89 მმ) 4 ფრ. ინტროდუსერისთვის და 0.038″ (0.97 მმ) ყველა დანარჩენი ზომისთვის.
  • საპუნქციო ნემსი: მეტალის -18G x 2 ¾” (1.2 x 70 მმ).
Inner diameter Item reference
4 Fr RS+R40K10MQ
5 Fr RS+R50N10MQ
6 Fr RS+R60N10MQ
7 Fr RS+R70N10MQ
8 Fr RS+R80N10MQ
9 Fr RS+R90N10MQ