Ჩატვირთვა...

Radifocus™ Introducer II Standard Kit A

Standard Kit A-ის  შემადგენლობა: ინტროდუსერი, დილატატორი, პლასტმასის მინი მიმმართველი მავთული და პლასტმასის IV კათეტერი (საპუნქციო ნემსი).

  • ინტროდუსერის სიგრძე 10 სმ.
  • შიდა დიამეტრი: 4,5,6,7,8,9,10,11 ფრ.
  • პლასტმასის მინი მიმმართველი მავთული, სწორი, 4 ფრ. ინტროდუსერისთვის 0.025″ (0.64 მმ) და 0.035″ (0.89 mm), სიგრძე 45სმ.
  • ინტროდუსერის მიმმართველ მავთულთან თავსებადობა: 4 ფრ. ინტროდუსერისთვის 0.025″ (0.64 მმ) და 035″ (0.89 mm) ყველა დანარჩენი ზომისთვის.
  • საპუნქციო ნემსი: პლასტმასის IV კათეტერი – 18G x 2 ½” (1.2 x 64 მმ); 20G x 2″ (0.9 x 51 მმ) 4 ფრ ინტროდუსერისთვის სწორი 45სმ-იანი  მიმმართველი მავთულით,  5 მლ შპრიცი.
Inner diameter ​ Mini guidewire type ​
45 cm angled 45 cm straight
4 Fr RS+A40K10AQ RS+A40G10SQ
​4 Fr ​RS*A40G10SQ ​RS*A40G05SQ
​4 Fr ​RS*A40K10SQ ​RS*A40G07SQ
​5 Fr ​RS*A50K10AQ ​RS*A50G07SQ
5 Fr RS+A50K10AQ RS+A50K10SQ
6 Fr RS+A60K10AQ RS+A60K10SQ
​6 Fr RS*A60K10AQ ​RS*A60G07SQ
6 Fr​ ​— ​RS*A60G16SQZ
​6 Fr ​— ​RS*A60K10SQ
​6 Fr ​— ​RS+A50K10SQ
7 Fr RS+A70K10SQ
​7 Fr ​— ​RS*A70G07SQ
​7 Fr —​ ​RS*A70K10SQ
8 Fr —​ RS+A80K10SQ
​8 Fr ​— ​RS*A80K10SQ
9 Fr RS*A90K10SQ
10 Fr RS*A10K10SQ
11 Fr RS*A11K10SQ