Ჩატვირთვა...

Radifocus™ Guide Wire M Standard Type

ნითინოლის ჰიდროფილური მიმმართევლი მავთული M Standard type, რადიოკონტრასტული დაფარვით კარგი ფლუოროსკოპიული ხილვადობისა და კონტროლირებადი ნავიგაციისთვის.

  • მიმმართველი მავთულის დიამეტრი: 0.018″ , 0.025″ , 032″ , 0.035″ , 0.038″ .
  • მიმმართველი მავთულის სიგრძე: 50 სმ / 80 სმ / 120 სმ / 150 სმ / 180 სმ / 220 სმ / 260 სმ,/ 300 სმ / 400 სმ / 450 სმ.
  • მოქნილი დისტალური წვერის სიგრძე: 1 სმ / 3 სმ / 5 სმ / 8 სმ.
  • დისტალური წვერის ფორმა: სწორი/მოხრილი / 1.5 მმ, J ფორმის / 3 მმ J ფორმის.
Product code Length
RF-GA18053M 50 cm
​RF*GS18183M 80 cm
​RF*GA18153M ​150 cm
RF-GA18153M 150 cm
​RF*GS18153M ​150 cm
​RF-GS18153M 150 cm​
​RF*GA18183M 180 cm​
RF-GA18183M 180 cm
​RF-GS18183M 180 cm​
RF-GA18223M 220 cm
RF-GA18263M 260 cm
​RF*GA18263M ​260 cm
​RF*GS18263M ​​260 cm
​RF-GS18263M ​260 cm
RF-GA25053M 50 cm
RF-GA25123M 120 cm
​RF-GS25123M ​120 cm
​RF*GA25153M ​150 cm
RF-GA25153M 150 cm
​RF-GS25153M ​150 cm
​RF*GS25153M ​150 cm
RF-GA25183M 180 cm
​RF*GA25183M ​180 cm
​RF-GS25183M ​180 cm
​RF*GA25263M ​260 cm
RF-GA25263M 260 cm
​RF-GS25263M ​260 cm
​RF*GS25263M ​​260 cm
RF-GA32123M 120 cm
​RF-GS32123M 120 cm​
​RF*GA32153M ​150 cm
RF-GA32153M 150 cm
​RF-GS32153M 150 cm​
​RF*GS32153M ​150 cm
​RF*GA32183M ​180 cm
RF-GA32183M 180 cm
​RF-GS32183M ​180 cm
RF-GA32263M 260 cm
​RF*GA32263M ​260 cm
​RF*GS32263M ​260 cm
​RF-GS32263M ​260 cm
RF-GA35053M 50 cm
​RF*GA35083M ​50 cm
RF-GA35083M 80 cm
RF-GA35123M 120 cm
​RF*GA35123M ​120 cm
​RF-GS35123M ​120 cm
RF-GA35151M 150 cm
​RF-GS35151M ​150 cm
RF*GA35153M 150 cm
​RF*GR35153M ​150 cm
​RF*GB35153M ​150 cm
​RF*GS35153M ​150 cm
​RF*GS35153M ​150 cm
RF-GA35155M 150 cm
​RF*GA35155M ​150 cm
RF-GS35155M​ ​150 cm
​RF*GA35158M ​150 cm
RF-GA35158M 150 cm
​RF-GS35158M 150 cm​
​RF*GS35158M ​150 cm
RF-GA35181M 180 cm
​RF-GS35181M ​180 cm
RF*GA35183M 180 cm
​RF*GR35183M ​180 cm
​RF-GS35183M ​180 cm
​RF*GS35183M ​180 cm
​RF*PS35183M ​180 cm
​RF*GA35188M 180 cm​
​RF*GE35188M ​180 cm
​RF*GA35223M ​220 cm
RF-GA35223M 220 cm
​RF-GS35223M ​220 cm
RF-GA35261M 260 cm
​RF-GS35261M ​260 cm
RF*GA35263M 260 cm
​RF*GR35263M ​260 cm
​RF*GS35263M ​260 cm
​RF-GS35263M ​260 cm
​RF*GS35263M ​260 cm
RF-GA35303M 300 cm
​RF*GA35303M ​300 cm
​RF*GS35303M ​300 cm
​RF*GA35403M ​400 cm
​RF*GS35403M ​400 cm
​RF*GA35453M ​450 cm
​RF*GS35453M ​450 cm
RF-GA38151M 150 cm
RF*GA38153M 150 cm
​RF-GS38153M ​150 cm
​RF*GS38153M ​150 cm
​RF*PS38153M ​150 cm
RF-GA38183M 180 cm
​RF*GA38183M ​180 cm
​RF-GS38183M ​180 cm
RF-GA38223M 220 cm
​RF*GA38263M ​260 cm
RF-GA38263M 260 cm
​RF*GS38263M ​260 cm
​RF-GS38263M ​260 cm