Ჩატვირთვა...

Perican needle

– ტუოხის ტიპის ეპიდურალური ნემსი
– მარკირებულია ყოველ 1სმ-ზე
– პატარა ფრთები
– გამჭირვალე პავილიონი
– ფერადი კოდირება
– G16 – 80მმ – 4512782
G17 – 80მმ – 4512588
G18 – 80მმ – 4512383/120მმ – 4512453/150მმ – 4512200
– პედიატრიული – G20 – 50მმ – 4502094 / G22 – 50მმ – 4502078