Ჩატვირთვა...

Bbraun Perfusor® Space

Perfusor ® Space – შპრიცის მეშვეობით მიმდინარე საინფუზიო პომპა, რომელიც გამოიყენება როგორც ინდივიდუალურ ისე კომპლექსურ თერაპიაში.


მსუბუქი წონა(1.4კგ), ელემენტების სიცოცხლის ხანგრძლივობა 8 საათი 25მლ/სთ რეჟიმზე მუშაობისას
– შპრიცის ამომცნობი ავტომატური სისტემა – 2/3მლ, 5/6მლ, 10/12მლ, 20მლ, 30/35მლ და 50/60მლ.
– შპრიცის დამჭერი თავისუფალი ნაკადისაგან დაცვის მექანიზმით
– ავტომატური მოძრაობის მექანიზმი
– მედიკამენტების ბიბლიოთეკა