Ჩატვირთვა...

OL615R

 

MC INDOE Skin Hook, 150 მმ (6″), ბასრი, სიგანე: 9 მმ, არასტერილური, მრავალჯერადი