Ჩატვირთვა...

OL157R

 

COTTLE ლიფტი, მოხრილი, 195 მმ (7 3/4″), მკვეთრი, სიგანე: 8 მმ, არასტერილური, მრავალჯერადი