Ჩატვირთვა...

ნეფროსტომი

8CH, 11CH, 14CH – ფიქტეილ – კათეტერით

12CH – ბალონ- კათეტრით