Ჩატვირთვა...

LigaSure Atlas™ Tissue Fusion Open Instrument

LS1020

  • ჭრა/ლიგირება/დისექცია
  • სტერილური,ერთჯერადი გამოყენებისთის
  • ხელით ან ფეხით მართვა
  • ბრანშის დიზაინი- სწორი,ორმხივი,გლუვი
  • შაფტის სიგრძე – 20სმ
  • შაფტის დიამეტრი – 10მმ
  • შაფტის როტაცია – 359 გრადუსი
  • ლიგირების სიგრძე – 22მმ
  • ჭრის სიგრძე – 20მმ
  • თავსებადია – Valleylab™ FT10 Energy Platform, Valleylab™ LS10 გენერატორზე