Ჩატვირთვა...

Leica CV5030

ავტომატური სლაიდის არქივატორი: CV5030

  • სრულად ავტომატიზირებული მინების ფიქსაცია.
  • აწარმოებს სლაიდებზე მინის დაფიქსირებას  ოპტიკური ხარისხით.
  • სიგანე: 420 მმ
  • სიღრმე: 600 მმ
  • სიმაღლე: 550 მმ
  • წონა: 57 კგ
  • სლაიდის გამტარუნარიანობა: 1 სლაიდი 9 წმ
  • სამონტაჟო   ბოთლის მოცულობი: 250 მლ
  •  ბოთლის შევსების მაქსიმალური მოცულობა: 200 მლ
  • დასაშვები ტენიანობა: მაქს. 80%