Ჩატვირთვა...

LEICA HISTOCORE ARCADIA H

ჩასაყალიბებელი აპარატი: ARCADIA H

Dimensions (W x D x H): 636 mm x 560 mm x 384 mm
Weight: 27 kg
Operating temperatures: 50°C to 75°C
Removable tray: approx. 150 cassettes
Paraffin tank: max 4 L
Environmental operating temperature: 20°C to + 30°C
Power supply: 110 – 120 V AC, 220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Overvoltage Category: II
Power consumption: 1000 VA max