Ჩატვირთვა...

Gordon Large-Bore – აბსცესის დრენირების მოხრილი კათეტერი

სტანდარტული
ULT18.0-38-40-P-6S-MPA-GLD-HC
კოაქსიალური
ULT22.0-38-40-P-6S-MPA-GLD-HC