Ჩატვირთვა...

GK978R

 

CASPAR ბიპოლარული პინცეტი, 75 °, მოხრილი ქვემოთ, 215 მმ (8 1/2″), სამუშაო სიგრძე: 120 მმ (4 3/4″), ბაიონეტის ფორმის, იზოლირებული, სიგანე: 1 მმ