Ჩატვირთვა...

GK970R

 

CASPAR Bipolar Forceps, სწორი, 220 მმ (8 3/4″), სამუშაო სიგრძე: 125 მმ (5″), ბაიონეტის ფორმის, იზოლირებული, სიგანე: 1 მმ