Ჩატვირთვა...

GK950R

 

CASPAR Bipolar Forceps, სწორი, 195 მმ (7 3/4″), სამუშაო სიგრძე: 100 მმ (4″), ბაიონეტის ფორმის, იზოლირებული, სიგანე: 2 მმ