Ჩატვირთვა...

GK899R

 

CASPAR Bipolar Forceps, სწორი, 165 მმ (6 1/2″), სამუშაო სიგრძე: 70 მმ (2 3/4″), ბაიონეტის ფორმის, იზოლირებული, სიგანე: 0,20 მმ, არასტერილური, მრავალჯერადი