Ჩატვირთვა...

GK896R

 

BIPOJET ბიპოლარული პინცეტი, დახრილი, 200 მმ (7 7/8″), ნაწილობრივ იზოლირებული წვერი, შავი