Ჩატვირთვა...

GK895R

 

BIPOJET Bipolar Forceps, სწორი, 300 მმ (12″), ნაწილობრივ იზოლირებული წვერი, შავი