Ჩატვირთვა...

GK894R

 

BIPOJET Bipolar Forceps, სწორი, 250 მმ (10″), ნაწილობრივ იზოლირებული წვერი, შავი