Ჩატვირთვა...

GK893R

 

BIPOJET Bipolar Forceps, სწორი, 230 მმ (9″), ნაწილობრივ იზოლირებული წვერი, შავი