Ჩატვირთვა...

GK892R

 

BIPOJET Bipolar Forceps, სწორი, 200 მმ (8″), ნაწილობრივ იზოლირებული წვერი, შავი