Ჩატვირთვა...

GK886R

 

BIPOJET ბიპოლარული პინცეტი, დახრილი, 200 მმ (7 7/8″), სრულად იზოლირებული წვერი, შავი