Ჩატვირთვა...

GK884R

 

BIPOJET Bipolar Forceps, სწორი, 250 მმ (10″), სრულად იზოლირებული წვერი, შავი