Ჩატვირთვა...

GK883R

 

BIPOJET Bipolar Forceps, სწორი, 230 მმ (9″), სრულად იზოლირებული წვერი, შავი