Ჩატვირთვა...

GK846R

 

ბიპოლარული პინცეტი, სწორი, 230 მმ (9″), სამუშაო სიგრძე: 115 მმ (4 1/2″), ბაიონეტის ფორმის, იზოლირებული, სიგანე: 0,40 მმ