Ჩატვირთვა...

GK844R

 

ბიპოლარული პინცეტი, სწორი, 205 მმ (8″), სამუშაო სიგრძე: 90 მმ (3 1/2″), ბაიონეტის ფორმის, იზოლირებული, სიგანე: 0,70 მმ