Ჩატვირთვა...

GK840R

 

ბიპოლარული პინცეტი, სწორი, 180 მმ (7″), სამუშაო სიგრძე: 70 მმ (2 3/4″), ბაიონეტის ფორმის, იზოლირებული, სიგანე: 0,40 მმ