Ჩატვირთვა...

GK838R

 

ბიპოლარული პინცეტი, სწორი, 165 მმ (6 1/2″), სამუშაო სიგრძე: 50 მმ (2″), ბაიონეტის ფორმის, იზოლირებული, სიგანე: 0,70 მმ