Ჩატვირთვა...

GK809R

 

ბიპოლარული პინცეტი, სწორი, 125 მმ (5″), სიგანე: 1,10 მმ