Ჩატვირთვა...

GK808R

 

ბიპოლარული პინცეტი, სწორი, 220 მმ (8 3/4″), იზოლირებული, სიგანე: 1,10 მმ