Ჩატვირთვა...

GK800R

 

ბიპოლარული პინცეტი, სწორი, 255 მმ (10″), სამუშაო სიგრძე: 135 მმ (5 1/4″), ბაიონეტის ფორმის, T- ფორმის, იზოლირებული