Ჩატვირთვა...

GK793R

 

YASARGIL ბიპოლარული პინცეტი, სწორი, 255 მმ (10″), სამუშაო სიგრძე: 135 მმ (5 1/4″), ბაიონეტის ფორმის, იზოლირებული, სიგანე: 0,70 მმ