Ჩატვირთვა...

GK770R

 

YASARGIL ბიპოლარული პინცეტი, სწორი, 195 მმ (7 3/4″), სამუშაო სიგრძე: 75 მმ (3″), ბაიონეტის ფორმის, იზოლირებული, სიგანე: 1 მმ