Ჩატვირთვა...

GK760R

 

YASARGIL ბიპოლარული პინცეტი, სწორი, 155 მმ (6″), სამუშაო სიგრძე: 35 მმ (1 3/8″), ბაიონეტის ფორმის, იზოლირებული, სიგანე: 0,40 მმ, არასტერილური, მრავალჯერადი