Ჩატვირთვა...

GK748R

 

YASARGIL ბიპოლარული პინცეტი, სწორი, 140 მმ (5 1/2″), სამუშაო სიგრძე: 20 მმ (3/4″), ბაიონეტის ფორმის, იზოლირებული, სიგანე: 1 მმ, არასტერილური, მრავალჯერადი