Ჩატვირთვა...

GK722R

 

ბიპოლარული პინცეტი, სწორი, 160 მმ (6 1/4″), იზოლირებული, სიგანე: 0,90 მმ