Ჩატვირთვა...

GK719R

 

ბიპოლარული პინცეტი, დახრილი, 215 მმ (8 1/2″), სამუშაო სიგრძე: 130 მმ (5 1/8″),  მოხრილი მუხლი , იზოლირებული, სიგანე: 1 მმ