Ჩატვირთვა...

GK713R

 

ბიპოლარული პინცეტი, დახრილი, 200 მმ (8″), იზოლირებული, სიგანე: 0,90 მმ