Ჩატვირთვა...

GK703R

 

ბიპოლარული პინცეტი, სწორი, 200 მმ (8″), იზოლირებული, სიგანე: 0,90 მმ