Ჩატვირთვა...

GK700R

 

ბიპოლარული პინცეტი, სწორი, 160 მმ (6 1/4″), იზოლირებული, სიგანე: 0,60 მმ