Ჩატვირთვა...

GK677R

 

ბიპოლარული პინცეტი, სწორი, 240 მმ (9 1/2″), სამუშაო სიგრძე: 120 მმ (4 3/4″), ბაიონეტის ფორმის, იზოლირებული, სიგანე: 0,60 მმ