Ჩატვირთვა...

GK675R

 

ბიპოლარული პინცეტი, სწორი, 220 მმ (8 3/4″), სამუშაო სიგრძე: 100 მმ (4″), ბაიონეტის ფორმის, იზოლირებული, სიგანე: 0,60 მმ